BLAST results

[Archaea] [Bacteria] [Eukaryota] [Viruses] [Metazoa] [green plants] [higher plants] [Others]
Query= c25386_g1_i1 len=1079 path=[1057:0-178 1236:179-295 1353:296-303
1361:304-542 1600:543-559 1617:560-689 1747:690-692 3523:693-713
1771:714-742 1800:743-743 1801:744-765 3568:766-780 1838:781-783
1841:784-946 2004:947-964 3670:965-968 3674:969-969 2027:970-987
2045:988-1078]

Length=1079
                                   Score   E

ref|XP_009631729.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104121434  144  1e-37  
ref|XP_009770902.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104221534  142  7e-37  
gb|AAD02549.1| PGPS/D7                         141  4e-36  Petunia x hybrida [garden petunia]
ref|XP_009757756.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104210532  136  1e-34  
ref|XP_009770899.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104221531  136  2e-34  
ref|XP_006339331.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC102590924  135  3e-34  
ref|XP_009607505.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104101715  135  4e-34  
ref|XP_009631731.1| PREDICTED: uncharacterized serine-rich prote...  135  4e-34  
ref|XP_004249388.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC101268155  126  6e-31  
ref|XP_009774319.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104224387  125  2e-30  
ref|XP_009599569.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104095199  123  1e-29  
ref|XP_006348424.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC102593013  105  3e-23  
ref|XP_010315854.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104645662  100  2e-21  
ref|XP_004228732.1| PREDICTED: pectinesterase inhibitor-like     85.9  1e-16  
ref|XP_010058175.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor     58.9  6e-07  
ref|XP_011095483.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC105174925 55.1  8e-06  
ref|XP_010934890.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor isof... 53.5  4e-05  
ref|XP_010934889.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor isof... 53.5  4e-05  
ref|XP_008229513.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor     50.8  3e-04  
ref|XP_010673974.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104890254 51.6  5e-04  
emb|CDY43633.1| BnaC02g32990D                    49.3  6e-04  
ref|XP_008356460.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor     49.7  7e-04  
ref|XP_010315440.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor     49.3  7e-04  
ref|XP_008788715.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor     49.7  7e-04  >ref|XP_009631729.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104121434 [Nicotiana tomentosiformis]
Length=186

 Score =  144 bits (364), Expect = 1e-37, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 64/122 (52%), Positives = 91/122 (75%), Gaps = 0/122 (0%)
 Frame = -3

Query 552 SVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTL 373
      SVN +V S M+ + +KT++F+DTV+EKRL+DP  FTKDCL CKEVYE++ DAMKKT+
Sbjct 65  SVNHYVDSLMEKSVSKTEDFLDTVVEKRLSDPAADPFTKDCLLVCKEVYENAVDAMKKTI 124

Query 372 EDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCLTMITGY 193
      EDVD G+YY AN+D+SA+++D ETC +C+K +YG DQE  F+ W + + + L I G+
Sbjct 125 EDVDRGSYYSANVDLSALTTDLETCMDCIKEIYGDDQEFMSFDDWAEKITEDALEKIVGF 184

Query 192 KA 187
       +
Sbjct 185 SS 186>ref|XP_009770902.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104221534 [Nicotiana sylvestris]
Length=184

 Score =  142 bits (358), Expect = 7e-37, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 63/122 (52%), Positives = 89/122 (73%), Gaps = 0/122 (0%)
 Frame = -3

Query 552 SVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTL 373
      +VN +V S M+ T +KT+NFID+V+EKRL+DP  F KDCL CKEVYE++ DAMKKT+
Sbjct 63  AVNHYVDSLMEKTVSKTENFIDSVVEKRLSDPAADPFAKDCLLVCKEVYENAVDAMKKTI 122

Query 372 EDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCLTMITGY 193
      EDV+ G+YY AN+D+SA+++D ETC +C+K +YG DQE  F+ W  + + L I G+
Sbjct 123 EDVNRGSYYSANVDLSALTTDLETCMDCIKEIYGDDQEFMSFDDWAGKITEDALEKIVGF 182

Query 192 KA 187
       +
Sbjct 183 SS 184>gb|AAD02549.1| PGPS/D7 [Petunia x hybrida]
Length=209

 Score =  141 bits (355), Expect = 4e-36, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 66/133 (50%), Positives = 90/133 (68%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -3

Query 582 SYDVPKDKQKS----VNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCK 415
      ++++PK+  +  V++FV++TM T AKT FI VI+KRL DP++ + KDCL TCK
Sbjct 74  TFEIPKNIAIASTGDVSIFVKATMDATMAKTDEFITKVIDKRLADPKLDIYAKDCLETCK 133

Query 414 EVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWV 235
       V+ED+ DAMK+T EDV GNYYKAN+DVSA+S++ +TC EC  +YG D  KF W 
Sbjct 134 YVFEDAVDAMKRTEEDVKAGNYYKANVDVSAMSTNIDTCNECATSIYGDDPVFTKFENWA 193

Query 234 DGVIDQCLTMITG 196
       G+  CL ITG
Sbjct 194 QGIASDCLAKITG 206>ref|XP_009757756.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104210532 [Nicotiana sylvestris]
Length=182

 Score =  136 bits (343), Expect = 1e-34, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 66/119 (55%), Positives = 86/119 (72%), Gaps = 1/119 (1%)
 Frame = -3

Query 552 SVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTL 373
      SV  V S M + +KT++F++ V+EKRL  + + KDCL TCKEVYED+ DAMK+TL
Sbjct 62  SVKNLVGSLMVSSISKTEDFVNKVVEKRLARI-VDAYKKDCLETCKEVYEDAVDAMKETL 120

Query 372 EDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCLTMITG 196
      EDV+ GNYYKAN+DVSA+SS+ ETCKECV +YG+D E KF+ W  +I+ LT IT 
Sbjct 121 EDVNEGNYYKANVDVSAMSSNMETCKECVNAIYGQDPEFTKFDNWAQAIIEDALTRITS 179>ref|XP_009770899.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104221531 [Nicotiana sylvestris]
Length=206

 Score =  136 bits (343), Expect = 2e-34, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 64/133 (48%), Positives = 89/133 (67%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -3

Query 582 SYDVPKD----KQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCK 415
      ++++PK+   + V++FV++ M T +KT FI VI+KRL +P  + KDCL TCK
Sbjct 71  TFEIPKNIPVISTEDVSIFVKAIMDATMSKTDEFISKVIDKRLAEPNTDIYAKDCLETCK 130

Query 414 EVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWV 235
       V+ED+KDAMK+T EDV GN YKAN+DVSA+S++ +TC EC  +YG D E KF+ W 
Sbjct 131 SVFEDAKDAMKRTEEDVKAGNMYKANVDVSAMSTNIDTCNECATSIYGFDPEFKKFDNWA 190

Query 234 DGVIDQCLTMITG 196
       G+  CL ITG
Sbjct 191 QGIASDCLDKITG 203>ref|XP_006339331.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC102590924 [Solanum tuberosum]
Length=190

 Score =  135 bits (341), Expect = 3e-34, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 65/130 (50%), Positives = 86/130 (66%), Gaps = 0/130 (0%)
 Frame = -3

Query 576 DVPKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDS 397
      +V  ++SVN +V S M T KT+ F++ V+EKRL DP  F KDCL CKEVYE++
Sbjct 61  NVQLGNKESVNNYVDSLMVTTVTKTEQFLNNVVEKRLIDPSADAFVKDCLLVCKEVYENA 120

Query 396 KDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQ 217
       DAMKKT+ DVD G YY AN+D+SA+S+D ETC +CVK +YG DQE KF+ W  V  
Sbjct 121 VDAMKKTMVDVDSGAYYSANVDLSALSTDLETCMDCVKEIYGDDQEFIKFDDWAGKVTVD 180

Query 216 CLTMITGYKA 187
       + I G+ +
Sbjct 181 AMEKIVGFSS 190>ref|XP_009607505.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104101715 [Nicotiana tomentosiformis]
Length=179

 Score =  135 bits (339), Expect = 4e-34, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 65/127 (51%), Positives = 86/127 (68%), Gaps = 1/127 (1%)
 Frame = -3

Query 576 DVPKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDS 397
      D    SV  V S M + +KT++F++ V+EKRL  + + KDCL TC+EVYED+
Sbjct 51  DASNSNGASVKNLVGSLMVSSISKTEDFVNKVVEKRLA-KIVDAYKKDCLETCREVYEDA 109

Query 396 KDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQ 217
       DAMK+TLEDV+ GNYYKAN+DVS +SS+ ETCKECV +YG+D E KF+ W  +I+ 
Sbjct 110 VDAMKETLEDVNEGNYYKANVDVSTMSSNMETCKECVNAIYGQDPEFTKFDNWAHAIIED 169

Query 216 CLTMITG 196
       LT IT 
Sbjct 170 ALTRITS 176>ref|XP_009631731.1| PREDICTED: uncharacterized serine-rich protein C1E8.05-like [Nicotiana 
tomentosiformis]
Length=213

 Score =  135 bits (341), Expect = 4e-34, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 64/133 (48%), Positives = 88/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -3

Query 582 SYDVPKD----KQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCK 415
      ++++PK+    V++FV++ M T +KT FI VI+KRL +P  + KDCL TCK
Sbjct 78  TFEIPKNIPVVSTGDVSIFVKAIMDATMSKTDEFITKVIDKRLAEPNTDIYAKDCLETCK 137

Query 414 EVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWV 235
       V+ED+KDAMK+T EDV GN YKAN+DVSA+S++ +TC EC  +YG D E KF+ W 
Sbjct 138 SVFEDAKDAMKRTEEDVKAGNMYKANVDVSAMSTNIDTCNECATSIYGFDPEFKKFDNWA 197

Query 234 DGVIDQCLTMITG 196
       G+  CL ITG
Sbjct 198 QGIASDCLDKITG 210>ref|XP_004249388.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC101268155 [Solanum lycopersicum]
Length=190

 Score =  126 bits (317), Expect = 6e-31, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 56/120 (47%), Positives = 80/120 (67%), Gaps = 0/120 (0%)
 Frame = -3

Query 555 KSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKT 376
      + V++F+ S M+ T KT+ FI VIE+RL +P  + DCL TCK VY+D+ DAMKK 
Sbjct 68  RDVSVFINSMMEATMGKTEEFIVNVIEQRLEEPDTDIYATDCLETCKSVYQDAVDAMKKA 127

Query 375 LEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCLTMITG 196
       EDV  YYKA++D+SAI++D +TC EC  +YG+D E +F+ W+ GV +CL I+ 
Sbjct 128 EEDVKSKEYYKADLDISAITTDIDTCNECAVSIYGEDTEFRQFDNWIQGVATECLDKISA 187>ref|XP_009774319.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104224387 [Nicotiana sylvestris]
Length=192

 Score =  125 bits (313), Expect = 2e-30, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 59/132 (45%), Positives = 85/132 (64%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -3

Query 579 YDVPKD----KQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKE 412
      +D+P   K  + FV+++M T KT+ FI VI+KRL + ++ ++ KDCL TCKE
Sbjct 58  FDIPTKPLVAKASDIPSFVKASMVGTMTKTEEFIKNVIDKRLANKKMDSYQKDCLETCKE 117

Query 411 VYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVD 232
      VYED+ D+M K EDV+ GNY+KAN+D+SA++S ETCK+C  +YG D  KF W +
Sbjct 118 VYEDAMDSMTKATEDVNLGNYFKANVDISAMTSFIETCKDCAAEMYGDDPAFQKFQNWAE 177

Query 231 GVIDQCLTMITG 196
      G+  CL + G
Sbjct 178 GIASDCLDKVAG 189>ref|XP_009599569.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104095199 [Nicotiana tomentosiformis]
Length=192

 Score =  123 bits (308), Expect = 1e-29, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 59/135 (44%), Positives = 85/135 (63%), Gaps = 4/135 (3%)
 Frame = -3

Query 588 IMSYDVPKD----KQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRT 421
      I +D+P   K  +  V+++M T KT+ FI VI+KRL + ++ ++ KDCL T
Sbjct 55  IQIFDIPTKPLVAKASDIPSLVKASMVGTMTKTEEFIKNVIDKRLANKKMDSYHKDCLET 114

Query 420 CKEVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNT 241
      CKEVYED+ D+M K EDV+ GNY+KAN+D+SA++S ETCK+C  +YG D  KF 
Sbjct 115 CKEVYEDAMDSMTKATEDVNLGNYFKANVDISAMTSFIETCKDCAAEMYGDDPAFQKFQN 174

Query 240 WVDGVIDQCLTMITG 196
      W +G+  CL + G
Sbjct 175 WAEGIASDCLDKVAG 189>ref|XP_006348424.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC102593013 [Solanum tuberosum]
Length=190

 Score =  105 bits (261), Expect = 3e-23, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 55/111 (50%), Positives = 68/111 (61%), Gaps = 1/111 (1%)
 Frame = -3

Query 540 FVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLN-DPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTLEDV 364
      FV++TM T +KTQ FI VIEKRL  ++ + KDCL TCKEVY D+ DAMKK +DV
Sbjct 70  FVKATMVGTMSKTQEFIKNVIEKRLALSAKMDHYRKDCLETCKEVYGDAIDAMKKASQDV 129

Query 363 DGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCL 211
        N+YKAN+D+SA+ S ETC +CV   D   F W GV  CL
Sbjct 130 KAQNFYKANMDLSAMYSYIETCHDCVVETKENDLAFQNFEKWAKGVASDCL 180>ref|XP_010315854.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104645662 [Solanum lycopersicum]
 gb|AGN92796.1| petin methylesterase inhibitor [Solanum lycopersicum]
Length=184

 Score =  100 bits (248), Expect = 2e-21, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 48/120 (40%), Positives = 77/120 (64%), Gaps = 1/120 (1%)
 Frame = -3

Query 555 KSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRL-NDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKK 379
      ++V FV++++ T AKTQ+FI VI+KRL +  I + KDC +TCKEVYED+ D+MKK
Sbjct 59  QNVPAFVKASLVSTMAKTQDFIKNVIDKRLASSAPIDHYKKDCFKTCKEVYEDAIDSMKK 118

Query 378 TLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCLTMIT 199
       +DV  NYYKAN+D+ A + +TC++C+   +  ++F+ W  +  CL+ ++
Sbjct 119 ATQDVKELNYYKANMDIGASYTYLDTCRDCIVDTKDNEPAFEQFDRWAKAIASDCLSKVS 178>ref|XP_004228732.1| PREDICTED: pectinesterase inhibitor-like [Solanum lycopersicum]
Length=156

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-16, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 54/130 (42%), Positives = 73/130 (56%), Gaps = 10/130 (8%)
 Frame = -3

Query 570 PKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRL----NDPQIGTFTKDCLRTCKEVYE 403
      P  + +V  V  M T AKT+ F+ T I RL   +P   KDCL TCKEVYE
Sbjct 29  PNVDKANVKNLVTPLMVSTIAKTEEFVKTNIITRLATVKENPN-----KDCLDTCKEVYE 83

Query 402 DSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVY-GKDQELDKFNTWVDGV 226
      D+ DAMKKT++ VD GNY +A + VSA+ S  TCK+ ++ ++  + E+ KF W +GV
Sbjct 84  DAVDAMKKTIKSVDEGNYVEALVHVSAVGSFMGTCKDSIEEIHCDVNPEMTKFEDWSNGV 143

Query 225 IDQCLTMITG 196
      I  T I 
Sbjct 144 ISDATTKIAS 153>ref|XP_010058175.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor [Eucalyptus grandis]
 gb|KCW71839.1| hypothetical protein EUGRSUZ_E00321 [Eucalyptus grandis]
Length=180

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 6e-07, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 25/67 (37%), Positives = 41/67 (61%), Gaps = 0/67 (0%)
 Frame = -3

Query 492 IDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISS 313
      + + I K L + + F +DCL TC E+Y D+  ++ ++D+  +YYKAN+DVSA  
Sbjct 80  VSSCISKLLQNKTLDHFARDCLTTCLELYSDAYSTLRGVVDDLGSRDYYKANVDVSAAMD 139

Query 312 DAETCKE 292
       A TC++
Sbjct 140 AAVTCED 146>ref|XP_011095483.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC105174925 [Sesamum indicum]
Length=165

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 8e-06, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 36/136 (26%), Positives = 58/136 (43%), Gaps = 7/136 (5%)
 Frame = -3

Query 600 DNEPIMSYDVPKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRT 421
      D+  +  VPK++Q   ++  M   + + F T + KRL DP   K L 
Sbjct 36  DHFRFLHSIVPKEEQAKDCQYLTEQMTAAVKQVEQFSATAVAKRLKDPPTDDCAKKALLL 95

Query 420 CKEVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNT 241
      C+E Y+ + + +KK +E V G++ +A +   +  C +   +G  E  F 
Sbjct 96  CEEAYKKAVEMLKKGVESVSAGDFVQAKKNSRTFINYINACDDS----FG---EFRNFGD 148

Query 240 WVDGVIDQCLTMITGY 193
      W GV D CL I Y
Sbjct 149 WARGVGDDCLGKIVKY 164>ref|XP_010934890.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor isoform X2 [Elaeis guineensis]
Length=188

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-05, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 26/84 (31%), Positives = 47/84 (56%), Gaps = 1/84 (1%)
 Frame = -3

Query 573 VPKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSK 394
      VPK   V    +++++AK ++  ++++K L  +G + K+CL TCK++Y DS 
Sbjct 63  VPKSHHSDVRGLAIVAVKLSKAKMKHA-KSMVKKLLKAKPMGRYMKNCLLTCKDIYSDSI 121

Query 393 DAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSA 322
       +K +L+ + G Y ANI +S 
Sbjct 122 SNLKDSLKAIKSGQYKDANIQISG 145>ref|XP_010934889.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor isoform X1 [Elaeis guineensis]
Length=206

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-05, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 26/84 (31%), Positives = 47/84 (56%), Gaps = 1/84 (1%)
 Frame = -3

Query 573 VPKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSK 394
      VPK   V    +++++AK ++  ++++K L  +G + K+CL TCK++Y DS 
Sbjct 63  VPKSHHSDVRGLAIVAVKLSKAKMKH-AKSMVKKLLKAKPMGRYMKNCLLTCKDIYSDSI 121

Query 393 DAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSA 322
       +K +L+ + G Y ANI +S 
Sbjct 122 SNLKDSLKAIKSGQYKDANIQISG 145>ref|XP_008229513.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor [Prunus mume]
Length=183

 Score = 50.8 bits (120), Expect = 3e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 32/99 (32%), Positives = 51/99 (52%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = -3

Query 540 FVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTLEDVD 361
       V ++ +T A  N I++ I K L D   F K+CLR C E+Y D+  +++ L  
Sbjct 66  LVVISLNLTVANATN-INSTISKLLKDKAFDKFAKECLRGCSELYADAIPTLQEALCAFQ 124

Query 360 GGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFN 244
       ++ KANI+VS+  + TC++ K  G+  L K N
Sbjct 125 SKDFAKANIEVSSAMDASSTCEDGFKEKKGEVSPLRKEN 163>ref|XP_010673974.1| PREDICTED: uncharacterized protein LOC104890254 [Beta vulgaris 
subsp. vulgaris]
Length=384

 Score = 51.6 bits (122), Expect = 5e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 34/127 (27%), Positives = 61/127 (48%), Gaps = 1/127 (1%)
 Frame = -3

Query 570 PKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKD 391
      P+  S++ V+ + ++ +K + I T I + L DP+  F K L+ C E+Y D+ D
Sbjct 258 PRSSNTSIDGLVEISFNLSSSKAIS-ISTTIAQLLKDPKFDPFGKSALQACYEIYSDAPD 316

Query 390 AMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVIDQCL 211
       ++ LE + G++ AN+ VS   A C++ +  G+  L K N+  ++D L
Sbjct 317 DLQAGLEALKRGDFSTANVRVSGALDIAPDCEDSFQDKQGEVSPLTKDNSEFFQLVDISL 376

Query 210 TMITGYK 190
         K
Sbjct 377 AFTVLLK 383>emb|CDY43633.1| BnaC02g32990D [Brassica napus]
Length=154

 Score = 49.3 bits (116), Expect = 6e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 32/116 (28%), Positives = 61/116 (53%), Gaps = 5/116 (4%)
 Frame = -3

Query 567 KDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQN-FIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKD 391
      KD   + VQS Q ++KT  ++T+++ +  P   T+ LRTC E+Y+D+ +
Sbjct 34  KDPTLKYDFCVQSLEQDPQSKTATRIVETILKSKTYPPG----TEPALRTCVELYDDANN 89

Query 390 AMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVKMVYGKDQELDKFNTWVDGVI 223
      ++ + L +V G+Y AN+D+SA  + TC++ K + K  ++ N   ++
Sbjct 90  SLNEALMNVKSGDYKSANVDLSAALDEPGTCEDGFKEKHAKSPVTNENNVLFQKIL 145>ref|XP_008356460.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor [Malus domestica]
Length=190

 Score = 49.7 bits (117), Expect = 7e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 25/86 (29%), Positives = 48/86 (56%), Gaps = 1/86 (1%)
 Frame = -3

Query 540 FVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTLEDVD 361
       V ++ +T +  N I+++I K L D Q  + +DCL+ C E+Y D+  +++ L  
Sbjct 74  LVLXSLNLTISNATN-INSIISKLLKDKQFDKYARDCLKGCSELYSDAIPTLQEALCXFR 132

Query 360 GGNYYKANIDVSAISSDAETCKECVK 283
       ++ KAN++VS+  + TC++ K
Sbjct 133 SKDFPKANVEVSSAMDASSTCEDGFK 158>ref|XP_010315440.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor [Solanum lycopersicum]
Length=174

 Score = 49.3 bits (116), Expect = 7e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 21/59 (36%), Positives = 35/59 (59%), Gaps = 0/59 (0%)
 Frame = -3

Query 468 LNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSKDAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSAISSDAETCKE 292
      L D Q+ +  CL+ C EVY ++ ++K  + +  YY ANI +SA+ +DA TC++
Sbjct 71  LKDKQLDSHNTSCLKACLEVYSNAIASIKHATKSYNTKQYYDANIQISAVIADATTCED 129>ref|XP_008788715.1| PREDICTED: putative invertase inhibitor [Phoenix dactylifera]
Length=188

 Score = 49.7 bits (117), Expect = 7e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 26/84 (31%), Positives = 47/84 (56%), Gaps = 1/84 (1%)
 Frame = -3

Query 573 VPKDKQKSVNMFVQSTMQVTEAKTQNFIDTVIEKRLNDPQIGTFTKDCLRTCKEVYEDSK 394
      VPK   V    +++++AKT +  ++++K L  + + K+CL TCK+VY DS 
Sbjct 63  VPKSHHSDVRGLAIVAVKLSKAKTMHA-KSMVKKLLKAKPMEGYMKNCLLTCKDVYSDSI 121

Query 393 DAMKKTLEDVDGGNYYKANIDVSA 322
       +K +++ + G Y ANI +S+
Sbjct 122 SDLKDSMKAIKSGQYKDANIRISS 145Lambda   K    H    a     alpha
  0.318  0.134  0.401  0.792   4.96 

Gapped
Lambda   K    H    a     alpha  sigma
  0.267  0.0410  0.140   1.90   42.6   43.6 

Effective search space used: 2521031146656